Ngày mai bán LG G5 tại Hàn Quốc, ngày mốt tại Mỹ, sau đó là châu Á, Âu...

13:34 30/03/2016

LG thông báo ngày mai họ sẽ bán ra chiếc điện thoại G5 tại Hàn Quốc, tại Mỹ là ngày 1/4 và sau đó là các thị trường châu Á, châu Âu, Trung Đông... Giá chính thức chưa được công bố nhưng sẽ được thông báo cụ thể khi được giới thiệu tại từng quốc gia. Hiện tại có khoảng 200 nhà mạng trên toàn thế giới đặt cam kết sẽ bán ra LG G5 tại các thị trường của họ. Đi kèm với LG G5 là rất nhiều phụ kiện để tận dụng thiết kế module của máy bao gồm như CAM Plus, LG Hi-Fi Plus, 360 VR, 360 CAM, Rolling...

LG thông báo ngày mai họ sẽ bán ra chiếc điện thoại G5 tại Hàn Quốc, tại Mỹ là ngày 1/4 và sau đó là các thị trường châu Á, châu Âu, Trung Đông... Giá chính thức chưa được công bố nhưng sẽ được thông báo cụ thể khi được giới thiệu tại từng quốc gia. Hiện tại có khoảng 200 nhà mạng trên toàn thế giới đặt cam kết sẽ bán ra LG G5 tại các thị trường của họ.Đi kèm với LG G5 là rất nhiều phụ kiện để tận dụng thiết kế module của máy bao gồm như CAM Plus, LG Hi-Fi Plus, 360 VR, 360 CAM, Rolling Bot, TONE Platinum và H3 by B&O PLAY. Số phụ kiện này sẽ được bán ra ở một số thị trường nhất định cùng lúc với LG G5 hoặc trễ hơn.

Theo LG
 
#"