SẢN PHẨM

DaiSurface® PLASMA LÀM SẠCH - TĂNG HẤP THỤ PHỦ NANO BỀ MẶT
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiAOP® NƯỚC NUÔI TRỒNG
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
PLASMA NANO BUBBLE - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiFruits® TIỆT TRÙNG RAU CỦ QUẢ
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiPool® XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiClinic® XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
Remote Control of a 6DOF Robot using a Motion Capture System
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
Simple Control of Cooperation Robots
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Rotary Inverted Pendulum
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A PLC-based 4DOF Robot
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab

Sứ mệnh

Tạo hệ sinh thái cho các sản phẩm công nghệ Việt Nam phát triển đột phá, hình thành chuỗi cung ứng ưu thế, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, với giá trị thặng dư cao

Xem Giới thiệu