Sứ mệnh

Tạo hệ sinh thái cho các sản phẩm công nghệ Việt Nam phát triển đột phá, hình thành chuỗi cung ứng ưu thế, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, với giá trị thặng dư cao

Xem Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Mục tiêu rõ ràng và liên kết có hệ thống
Cạnh tranh công bằng
Tập trung chuyên môn, ngành nghề
Hợp tác, chia sẻ win-win
Minh bạch, rõ ràng
Kiên định với mục tiêu
Tinh thần cải tiến để tốt hơn là thước đo cho giá trị
Thành công hay thất bại là tương đối nhưng tinh thần Việt là tuyệt đối.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

NGHĨ ĐẾN
SẢN PHẨM VIỆT

Giới thiệu SanCongNghe.net

  • Admin
  • 16 Tháng 9 2020

Sàn giao dịch sản phẩm công nghệ Việt