Hướng dẫn

Hướng dẫn bổ sung thông tin doanh nghiệp trên website SanCongNghe.tech

Bài viết này hướng dẫn cách doanh nghiệp đã là thành viên tổ chức SanCongNghe.tech cách bổ sung thông tin doanh nghiệp trên websiteSanCongNghe.tech

SanCongNghe.tech Hỗ trợ kết nối giao thương với các đơn vị thành viên

Xin chào quý doanh nghiệp, SanCongNghe.tech là tổ chức bao gồm các đơn vị thành viên là các doanh nghiệp có năng lực đáp ứng được các tiêu chí của SanCongNghe.tech. SanCongNghe.tech là đơn vị hình thành với sự giám sát của các tổ chức ban ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tổ chức và có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Hướng dẫn đăng ký cho doanh nghiệp gia nhập Made by Vietnam

Để đăng ký trở thành thành viên của SanCongNghe.tech, xin mời qúy doanh nghiệp thực hiện như sau.