A nonstop classification system using 5DOF robot and camera

HỖ TRỢ BỞI Sancongnghe.tech:
* SanCongNghe.tech HỖ TRỢ LIÊN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI DOANH NGHIỆP NÀY. 
*SanCongNghe.tech ĐẢM BẢO THEO DÕI VÀ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC BÊN
(Về đảm bảo hoạt động giao dịch, tiến độ sản suất, cung ứng hợp đồng và các tranh chấp pháp lý)

- Nếu không tìm thấy mặt hàng và đơn vị phù hợp: liên hệ với SanCongNghe.tech để được hỗ trợ tìm đối tác phù hợp

Thông tin sản phẩm

In this project, a classification prototype was developed using a 5DOF robot and a camera system. The image processing system is used to detect the objects for position, orientation and color with high accuracy based on Hough-line functions. From the acquisition information collected, the robot will catch proper objects and arranges them into a storage. In order to obtain high-accuracy picking behaviors in the nonstop working conditions, proper inverse kinematics and optimal path planning algorithm were adopted. Experimental results achieved show the effectiveness and feasibility of the proposed prototype.

Authors: Vo Nguyen Thong, Nguyen Dang Hung Phu, and D. X. Ba

Ack: The research team would like to thank Mr. Nguyen Huu Phong, Mr. Le Tuan Anh, and Mr. Nguyen Dang Phuc for sharing their achievement.

Lĩnh vực đang sản xuất, cung cấp trên thị trường
  • Phụ kiện điện/điện tử
  • Lắp ráp
  • Robot
Khách hàng chính
  • Anh
  • Nhật
  • Mỹ
Ngôn ngữ
  • Anh
  • Việt

TIÊU CHUẨN NHÀ MÁY

Dưới 50 nhân viên

Địa chỉ nhà máy: Room C303, Building C, HCMC University of Technology and Education (HCMUTE), No. #01, Vo Van Ngan Str., Thu Duc Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam